Kopalnia "Murcki - Staszic" w Katowicach

Utworzona 1 stycznia 2010 roku przez połączenie katowickich kopalń "Murcki" i "Staszic".
Działa w strukturach katowickiego Holdingu Węglowego SA.


 
Odznaka "Zasłużony KWK Murcki - Staszic 2010"
Ustanowiona w roku 2010. Nadawana aktualnie.