Kopalnia "Piast" w Bieruniu

Wybudowana w latach 1972 - 1975.
Przekazana do eksploatacji w roku 1975.
1 lipca 2000 roku połączona z kopalnią "Czeczott".
Obecnie w strukturach Kompanii Węglowej SA.


  Odznaka "Zasłużony Dla KWK Piast"
/strona przednia/

Ustanowiona 10 lipca 2007 roku.
Nadawana od roku 2007 do chwili obecnej.
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Piast"
/strona tylna/

Ustanowiona 10 lipca 2007 roku.
Nadawana od roku 2007 do chwili obecnej.
Dyplom Odznaki Honorowej
"Zasłużony Dla KWK Piast"

Nadawany od roku 2007 do chwili obecnej.
 
  Odznaka "W Obronie Praw Ludzi Pracy
NSZZ Solidarność KWK Piast"
/brązowa/

Ustanowiona 10 stycznia 2000 roku.
Nadawana do chwili obecnej.
Odznaka "W Obronie Praw
Ludzi Pracy NSZZ Solidarność KWK Piast"
/srebrna/

Ustanowiona 10 stycznia 2000 roku.
Nadawana do chwili obecnej.
Odznaka "W Obronie Praw Ludzi
Pracy NSZZ Solidarność KWK Piast"
/złota/

Ustanowiona 10 stycznia 2000 roku.
Nadawana do chwili obecnej.