Jaworznicko – Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Katowicach - Kostuchnie

Utworzone w roku 1946 jako Centralne Warsztaty przy Mikołowskim Zjednoczeniu PW. 1 stycznia 1947 roku, po połączeniu Krakowskiego i Mikołowskiego Zjednoczenia PW w Jaworznicko – Mikołowskie Zjednoczenie PW, zmieniają nazwę na Główne Warsztaty JMZ PW.
W roku 1958 następuje kolejna zmiana nazwy na Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze PW, pod którą to nazwą zakład funkcjonuje do roku 1988.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 roku zakład nosi nazwę Zakłady Naprawcze PW „Wschód”.
Od dnia 1 stycznia 1990 roku  przedsiębiorstwo funkcjonuje pod nazwą Zakłady Naprawcze PW REMAG.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik JMZN PW Kostuchna”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik JMZN PW” Odznaka „Zasłużony Pracownik Zakładów Naprawczych PW REMAG”
 

Dyplom nadania tytułu honorowego „Zasłużony Pracownik ZN PW REMAG”