Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych „PMUG” w Katowicach

Powstało 7 marca 1945 jako Zjednoczenie Biur Projektowo – Montażowych dla Górnictwa.
W roku 1948 zmienia nazwę na Zakłady Projektowo – Montażowe Przemysłu Węglowego.
W roku 1951, na bazie tych zakładów, powstaje Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych.
Od 1 grudnia 1991 roku działa jako Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” SA.
W zakres działania przedsiębiorstwa wchodzą m.in. montaż wież szybowych i zakładów przeróbczych.
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PMUG” /data wypukła/

Odznaka „Zasłużony Pracownik PMUG”
/data wypukła - odmiana/

Odznaka „Zasłużony Pracownik PMUG”
/data wklęsła/

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PMUG”
/bez daty/

Odznaka „Zasłużony Pracownik PEMUG SA”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik PEMUG SA”