Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach

Rozpoczęcie eksploatacji złóż gipsu w Niwnicach datuje się na początek XIX wieku. W latach 1924-1945 kopalnia działała pod nazwą „Gipswerke Neuland G.m.b.H”.
Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo działało jako dwa niezależne zakłady : Państwowa Gipsownia i Zakłady Górniczo-Hutnicze „Anhydrytołom”.
8 stycznia 1955 roku  połączono je pod nazwą Kopalnia Anhydrytu „Nowy Ląd”.
Od roku 1971 kopalnia prowadzi podziemną eksploatację złóż gipsu.
W styczniu 1997 roku następuje połączenie z Kopalnią Anhydrytu „Lubichów” w Lubkowie i zmiana nazwy zakładu na  Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o.
Od 16 stycznia 1998 roku kopalnia działa w strukturach Grupy ATLAS S.C.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni
Anhydrytu Nowy Ląd”

Data ustanowienia nieznana,
nadawana prawdopodobnie do roku 1996.

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Anhydrytu Nowy Ląd”
/okładka/

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Anhydrytu Nowy Ląd”
/wnętrze/

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni
Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd ”

Ustanowiona 16 października 2003 roku.
Nadawana obecnie.

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Gipsu i Anhydrytu
Nowy Ląd” /okładka/

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Gipsu i Anhydrytu
Nowy Ląd” /wnętrze/