Górnicze Zakłady Dolomitowe w Bytomiu

Początki zakładu datują się na rok 1890, kiedy to uruchomiona zostaje kopalnia dolomitu „Rudne Piekary”.
15 lutego 1945 roku utworzone zostają „Zakłady Dolomitołomów i Wapienników” z siedzibą w Tarnowskich Górach, przekształcone następnie 1 stycznia 1951 roku w „Tarnogórskie Zakłady Dolomitowe”.
Przedsiębiorstwo eksploatowało kopalnie dolomitu „Bobrowniki” i „Blachówka” . W roku 1976 oddana do eksploatacji zostaje nowa kopalnia o nazwie „Siewierz”.
W roku 1978 następuje zmiana nazwy na „Zakłady Dolomitowe Bytom”, a w roku 1988 na „Górnicze Zakłady Dolomitowe w Bytomiu”. W latach 90-tych XX wieku zakończyły działalność wydobywczą kopalnie „Bobrowniki” i „Blachówka”.
Od roku 2001 tradycje GZD Bytom kontynuuje Kopalnia Dolomitu „Siewierz” SA w Siewierzu.


 

Odznaka „Tarnogórskie
Zakłady Dolomitowe Zasłużony Pracownik”

Ustanowiona w roku 1972,
nadawana w latach 1975-1977.
Nadano 27 odznak.

Odznaka „Zakłady
Dolomitowe w Bytomiu
Zasłużony Pracownik”

Ustanowiona w roku 1978,
nadawana w latach 1978-1987.
Nadano 141 odznak.

Odznaka „Górnicze
Zakłady Dolomitowe Bytom
Zasłużony Pracownik”

Ustanowiona w roku 1988,
nadawana od roku 1988.