Kopalnia "Knurów" w knurow_szczyglowiceie

Powstała 1 lutego 2010 roku przez połączenie kopalni "Knurów" w Knurowie i "Szczygłowice" w Szczygłowicach.
Od 1 sierpnia 2014 roku działa w strukturach JSW SA.