Krzyż Zasługi

Ustanowiony w roku 1923, 22 lipca 1944 przyjęty dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dzieli się na trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Krzyże w stopniu srebrnym i złotym mogą być nadawane tej samej osobie dwukrotnie.

Do roku 1960 stosowany był przedwojenny wzór Krzyża Zasługi z monogramem „RP”, a w latach 1960 - 1990 wzór z monogramem „PRL”

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 roku ( „Karta Górnika” ), Krzyż Zasługi był nadawany pracownikom górnictwa. Kryteria nadań były następujące:

1./ Brązowy – początkowo za 5 lat pracy w górnictwie, następnie za przepracowane 7 lat,

2./ Srebrny – początkowo za 7 lat pracy w górnictwie, następnie za przepracowane 10 lat,

3./ Złoty – początkowo za 10 lat pracy w górnictwie, następnie za przepracowane 15 lat.
 

Brązowy Krzyż Zasługi – odmiana z monogramem „RP”.

Nadawany w latach 1949 -1959.

Miniatura Brązowego Krzyża Zasługi – odmiana z monogramem „RP”.

Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi.

Wersja z adnotacją o podstawie prawnej nadania.

 
 
 

Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi
  za pięcioletnią pracę
w górnictwie - rok 1951

Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi
  za pięcioletnią pracę
w górnictwie - rok 1957

Brązowy Krzyż Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

 
 
 

Miniatura Brązowego Krzyża Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.

Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi
  za siedmioletnią pracę w górnictwie
rok 1977

Srebrny Krzyż Zasługi
odmiana z monogramem „RP”.

Nadawany w latach 1949 -1959.

 
 
 

Miniatura Srebrnego Krzyża Zasługi
odmiana z monogramem „RP”..

Legitymacja Srebrnego Krzyża Zasługi.

Wersja z adnotacją o podstawie
prawnej nadania.

Legitymacja Srebrnego Krzyża Zasługi 
za siedmioletnią pracę
w górnictwie - rok 1957

 
 
 

Srebrny Krzyż Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.
Nadawany w latach 1960 – 1991.

Miniatura Srebrnego Krzyża Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.

Legitymacja Srebrnego Krzyża
Zasługi  za dziesięcioletnią pracę
w górnictwie - rok 1981

 
 
 

Złoty Krzyż Zasługi
odmiana z monogramem „RP”.

Nadawany w latach 1949 -1959.

Miniatura Złotego Krzyża Zasługi
odmiana z monogramem „RP”.

Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi.

Wersja z adnotacją o podstawie prawnej nadania.

 
 
 

Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi.

Wersja za dziesięcioletnią pracę w górnictwie.

Złoty Krzyż Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.
Nadawany w latach 1960 – 1991.

Miniatura Złotego Krzyża Zasługi
odmiana z monogramem „PRL”.

 
 

Legitymacja Srebrnego Krzyża Zasługi.

Wersja za piętnastoletnią pracę w górnictwie
nadanie z roku 1984.