Zakład Górniczy "Bytom III" w Bytomiu

Powstał 1 maja 1999 roku w wyniku przeobrażenia części kopalni "Bobrek - Miechowice".
1 stycznia 2005 roku połączony z Zakładem Górniczym "Centrum", pod nazwą KWK "Bobrek - Centrum".


  Odznaka „Zasłużony Dla Zakładu
Górniczego Bytom III”
Odznak "Zasłużony Dla Zakładu
Górniczego Bytom III".
Nadawana w latach 1999 - 2004.
Odznak "Zasłużony Dla Zakładu
Górniczego Bytom III".
Nadawana w latach 1999 - 2004.
 
  Dyplom nadania Odznaki "Zasłużony Dla
Zakładu Górniczego Bytom III"
Dyplom nadania Odznaki "Zasłużony Dla
Zakładu Górniczego Bytom III"

Odznaka "Zasłużony ZZG w Polsce ZG
Bytom III"

Nadawana w latach 1999 – 2004.

 
  Odznaka "Honorowy Dawca
Krwi przy ZG Bytom III"
Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi przy ZG Bytom III"