Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Katowicach

Powstało w 1950 roku jako Zakłady Materiałów Budowlanych PW.
W roku 1969 zmienia nazwę na PMB PW. Zlikwidowane.