Kopalnia „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju.

Rozpoczęcie budowy kopalni – IV kwartał 1955 roku, uroczyste oddanie do eksploatacji – 4 grudnia 1965 r.
Od 1 stycznia 1963 roku połączona z kopalnią „Jastrzębie” w dwu ruchowy zakład o nazwie „Jastrzębie-Moszczenica”.
1 stycznia 1966 roku odłączona od kopalni „Jastrzębie” funkcjonuje samodzielnie, jako KWK „Moszczenica”.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 6 października 1994 roku połączono KWK "Jastrzębie" i KWK "Moszczenica" w jeden zakład, o nazwie KWK "JAS-MOS".
Jako ruch „Moszczenica” tej kopalni postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1998 roku.
Zlikwidowana ostatecznie 31 grudnia 2005 roku.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Moszczenica”

Rok ustanowienia odznaki  i rozpoczęcia nadawania 1973 rok. Data zakończenia nadawania nieznana.

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Moszczenica”

 

Odznaka „Zasłużony Działacz NSZZ Pracowników KWK Moszczenica”

Data ustanowienia nieznana, zakończenie nadawania około roku 1991.

  Odznaka "Zasłużony Działacz ZSMP Kopalnia Moszczenica"