Kopalnia "Jas - Mos" w Jastrzębiu Zdroju

Utworzona w roku 1994 przez połączenie kopalń "Jastrzębie" i Moszczenica".
1 stycznia 2013 roku połączona z kopalnią "Borynia - Zofiówka", w trzy ruchowy zakład o nazwie "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie".


  Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalnia Jas - Mos"
/wersja starsza/
Dyplom nadania odznaki "Zasłużony
Dla KWK Jas - Mos"
/wersja starsza/
Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Jas - Mos"
 
  Dyplom Odznaki "Zasłużony pracownik
KWK Jas - Mos"

Odznaka "Zasłużony Ratownik
Kopalni Jas - Mos"
/II stopień/

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana w latach 1998 – 2013.

Dyplom Odznaki II stopnia "Zasłużony
Ratownik KWK Jas - Mos"

Ustanowiona w roku 2000. Nadawana w latach 2000 – 2013.

 
  Odznaka "Zasłużony Ratownik
KWK Jas - Mos"
/I stopień/
Dyplom Odznaki I stopnia
"Zasłużony Ratownik
KWK Jas - Mos"
Odznaka "Zasłużony Dla
NSZZ Solidarność
KWK Jas - Mos"
 
  Odznaka "Zasłużony NSZZ Solidarność
KWK Jas - Mos"
Odznaka "Podziękowanie Za Długoletnią
Pracę w KWK Jas - Mos"
Odznaka „Zasłużony Działacz KADRA Jas-Mos”
 
  Odznaka „Zasłużony Działacz
KADRA Jas-Mos”
/ próba technologiczna /
Odznaka jubileuszowa na 20-lecie
ZZ KADRA KWK „Jas-Mos”
Ustanowiona w roku 2013.