Przedsiębiorstwo Usług Górniczo – Materiałowych „USGÓR” w Siemianowicach Śląskich

Powstało w 1976 roku.
Postawione w stan likwidacji 4 marca 1991 roku. Zlikwidowane.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik Zakładu USGÓR”