KOPEX Machinery SA w Zabrzu

Utworzone w roku 1947 jako Główne Warsztaty Naprawcze prowadzące remonty na potrzeby górnictwa węgla kamiennego.
W roku 1957 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego. Od roku 1976 poza remontami i produkcją, Zakłady zajmowały się również wynajmem maszyn górniczych.
Od roku 1992 działają jako spółka akcyjna.
W 1999 roku podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA.
9 lutego 2006 roku Zakłady wchodzą w skład Grupy Kapitałowej ZZM – KOPEX SA.
W roku 2012, po połączeniu z WAMAG-iem i Rybnicką Fabryką Maszyn, następuje zmiana nazwy na KOPEX Machinery SA.


 

Odznaka „Zasłużony pracownik ZZN PW”

Miniatura Odznaki „Zasłużony Pracownik ZZN PW” Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik ZZN PW”
 

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla ZZM”

Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla ZZM” Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla ZZM”
 

Złota Odznaka „Zasłużony Dla ZZM”

Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla ZZM” Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla ZZM”
 

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla KOPEX Machinery”

Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla KOPEX Machinery” Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla KOPEX Machinery”
 

Złota Odznaka „Zasłużony Dla KOPEX Machinery”

Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla KOPEX Machinery” Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla KOPEX Machinery”