Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku

Utworzone w roku 1953. Zlikwidowane w roku 2007.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik PRG ROW Rybnik”

Odznaka „Zasłużony Pracownik Zakładu Robót Górniczych Rybnik”