Kopalnia „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych.

Początki eksploatacji węgla w okolicach Łazisk sięgają drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to powstaje kopalnia „Heinrichgluck”, będąca protoplastą kopalni „Bolesław Śmiały”.
W 1937 roku kopalni „Brada”, wchodzącą w skład zjednoczonych kopalń „Aleksander – Książątko – Brada”, nadano nazwę „Bolesław Śmiały”.
Po 1945 roku nazwą tą objęte zostały wszystkie kopalnie. Od 1 maja 2016 działa w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Bolesław Śmiały”

Odznaka ustanowiona 13 stycznia 1972 roku przez Konferencję Samorządu Robotniczego. Nadawana corocznie od 1974 do 1988 roku, z przerwą w latach 1981-1982.  

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Bolesław Śmiały”

Odznaka ustanowiona 13 stycznia 1972 roku przez Konferencję Samorządu Robotniczego. Nadawana corocznie od 1974 do 1988 roku, z przerwą w latach 1981-1982.  

Dyplom „Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 1976 r.
 
 

Dyplom „Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 1987 r.

Legitymacja "Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 1976 r.

Legitymacja "Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 1987 r.

 
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Bolesław Śmiały”

Odznaka ustanowiona 28 października 1992 roku zarządzeniem Dyrektora Kopalni. Nadawana aktualnie.

Dyplom "Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 2009 r.

Dyplom "Zasłużonego Pracownika KWK Bolesław Śmiały” wzór 2010 r.
 
 

Odznaka „Zasłużony dla Koła PCK i Klubu HDK przy KWK „Bolesław Śmiały”

Ustanowiona 24 listopada 2005 roku przez Zarząd Koła PCK i HDK działający przy kopalni. Nadawana obecnie.