Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego w Rybniku

Utworzone zarządzeniem Ministra Górnictwa z dnia 13 kwietnia 1965 roku w Rybniku – Boguszowicach.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 1966 roku. Przedsiębiorstwo powstało z połączonych oddziałów transportu kolejowego kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. 1 sierpnia 1982 roku zmienia nazwę na Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego ( PTKiGK PW).
W okresie od 31 sierpnia 1984 roku do 1 stycznia roku 1989, działa jako Rybnicko-Jastrzębski Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego (RJ PTKiGK PW).
Następnie do 1 stycznia 1990 roku działa pod nazwą Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego (ZTKiGK PW) "Południe". Kolejne zmiany nazwy :

- 1 stycznia 1990 roku -  PTKiGK PW Rybnik

- 1 stycznia 1994 roku  - PTKiGK S.A.

- 8 października 2008 roku - PCC RAIL RYBNIK S.A.

- od roku 2009 - DB Schenker Rail Rybnik S.A.
 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik Zakładu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego”