Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PebeKa” w Lubinie

Utworzone 27 kwietnia 1960 roku jako Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi. Jego zadaniem była budowa LGOM.
1 stycznia 1983 roku KGHM przejął majątek firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa i PBKR.
Od tego dnia obowiązywała nazwa: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakład Budowy Kopalń w Lubinie.
W grudniu 1992 roku ZBK został przekształcony w spółkę o nazwie Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Sp. z o.o.
Od 1 stycznia 1999 roku firma działa jako spółka akcyjna w ramach Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej SA.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PBKRM”

Brązowa Odznaka „Zasłużony pracownik PBKRM w Lubinie”

Srebrna Odznaka „Zasłużony pracownik PBKRM w Lubinie”

 

Złota Odznaka „Zasłużony pracownik PBKRM w Lubinie”

Odznaka „Zasłużony Pracownik KGHM – ZBK”

Nadawana przypuszczalnie w latach 1983-1991.

Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa”
/starsza wersja/

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa” /jednostopniowa/

Ustanowiona i nadawana w roku 2011.

Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa”

Ustanowiona 29 sierpnia 2012 roku. Nadawana obecnie.

Strona przednia legitymacji Odznak „Zasłużony Dla PeBeKa”
/wspólna dla wszystkich stopni/

 

Legitymacja Brązowej Odznaki „Zasłużony Pracownik PeBeKa”

Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa”

Ustanowiona 29 sierpnia 2012 roku. Nadawana obecnie.

Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Pracownik PeBeKa”

 

Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa”

Ustanowiona 29 sierpnia 2012 roku. Nadawana obecnie.

Legitymacja Złotej Odznaki „Zasłużony Pracownik PeBeKa”