"Kopalnia „Polska - Wirek” w Rudzie Śląskiej.

Powstała w roku 1995 po połączeniu kopalń „Polska” w Świętochłowicach i „Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej.
1 sierpnia 2008 roku połączona z kopalnią „Halemba” pod nazwą „Halemba – Wirek”.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Polska - Wirek”

Odznaka ustanowiona 2 stycznia 1996 roku. Nadawana w latach 1996 -  2007.

Odznaka „Zasłużony Dla NSZZ Solidarność KWK Polska – Wirek”

Ustanowiona i nadawana w roku 2006. Uhonorowano nią około 30 zasłużonych działaczy NSZZ „Solidarność”.

Legitymacja "Zasłużonego Działacza NSZZ Solidarność KWK Polska – Wirek”

 
 

Odznaka jubileuszowa na XXV – lecie NSZZ „Solidarność”

Odznaka „Zasłużony Dla Klubu HDK im. Stanisława Wojcieszyna przy Kopalni Polska – Wirek”

Legitymacja "Zasłużonego Dla Klubu HDK przy KWK Polska – Wirek”

 
  Legitymacja "Zasłużonego Dla Klubu HDK przy KWK Polska – Wirek”