Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego „PEBEROW” w Rybniku

Utworzone w roku 1963.
W roku 2001 przekształcone w  Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "PEBEROW" SA. Obecnie w likwidacji.
 

Odznaka  „Zasłużony Pracownik RP BW PEBEROW”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik RP BW PEBEROW”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik RP BW PEBEROW”
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik RPBM PEBEROW SA”