Bytomsko – Rudzki Zakład Remontowo – Budowlany Przemysłu Węglowego w Bytomiu

Utworzone w 1961 roku jako Zakład Remontowo-Budowlany Bytomskiego Zjednoczenia PW. Wykonywał remonty w obiektach przemysłowych, mieszkalnych, szpitalnych i innych oraz prowadził działania mające na celu usuwanie i zapobieganie skutkom szkód górniczych.
Od 1963 roku prowadził również roboty inwestycyjne. W latach 80-tych połączony z Rudzkim Zakładem Remontowo-Budowlanym PW. Zlikwidowany.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik
Bytomsko-Rudzkiego ZRB PW”

Odznaka „Zasłużony
Pracownik BRZRB PW”