Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych „POLMAG” w Katowicach

Powstało 25 listopada 1958 roku, od 19 marca 1966 roku działało pod skróconą nazwą „POLMAG”.
W swoich strukturach grupowało większość zakładów produkujących maszyny i urządzenia górnicze.
1 listopada 1982 roku zmienia nazwę na Zrzeszenie Producentów Maszyn i Urządzeń Górniczych „POLMAG”.
7 lutego 1985 roku następuje kolejna zmiana nazwy na  Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa „POLMAG”.
W roku 1989 połączone z Gwarectwem Elektroniki Górniczej „EMAG”, pod nazwą Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyki i Elektroniki Górniczej „POLMAG-EMAG”. Zlikwidowane.
 

Odznaka ”Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych POLMAG”

Odznaka ”Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych POLMAG”
/odmiana/

Miniatura Odznaki ”Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych POLMAG”

 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych”

Stosowana w latach 1982-1984.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych”

Stosowana w latach 1982-1984.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych”

Stosowana w latach 1985-1988.

 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony w rozwoju przemysłu maszyn górniczych”

Stosowana w latach 1985-1988.