Zakłady Urządzeń Górniczych „LENA” w Wilkowie

Powstały 1 lipca 1974 roku na bazie zlikwidowanej kopalni miedzi „Lena”.
Wchodziły w skład KGHM. Obecnie, od grudnia 2006 roku, działają pod nazwą Mine Master sp. z o.o.


 

Odznaka „Zasłużony Dla
ZUG Lena KGHM”