Kopalnia Węgla brunatnego „Sieniawa” w Sieniawie Lubuskiej

Jedyna podziemna kopalnia węgla brunatnego w Polsce.
Powstała w roku 1873 pod nazwą „Emiliensglück”, od roku 1898 działa jako „Vereinigte Emiliensglück”.
W czasie II wojny światowej zdewastowana. W roku 1950 uruchomiona ponownie jako KWB „Sieniawa”, jako przedsiębiorstwo państwowe działała do roku 2002.
W październiku 2002 roku uruchomiona ponownie jako KWB „Sieniawa” Sp. z o.o.


 
Odznaka „Zasłużony Dla
KWB Sieniawa”
Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
KWB Sieniawa”

Odznaka „Zasłużony Dla
KWB Sieniawa”
/wzór aktualny/

 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
KWB Sieniawa”
/okładka/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
KWB Sieniawa”
/wnętrze/