Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie

Pierwszą wzmianką jest rejestracja w 1896 roku firmy: „M. Łempicki i Spółka – Przedsiębiorstwo Górnicze, Wiertnicze i Hydrogeologiczne” w Sosnowcu.
W roku 1900 zawarty został, akt umowy spółki, potwierdzający fakt jej utworzenia. W 1912 roku w/w firma przekształciła się w: „Biuro Wiertnicze i Robót Górniczych M. Łempicki i Spółka” w Sosnowcu . Od tego momentu datuje się powstanie Przedsiębiorstwa.
Na podstawie orzeczenia Nr 6 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21.06.1947 roku o przejęciu Przedsiębiorstw na własność Państwa, nastąpiło w 1947 roku przejęcie firmy przez Zakłady Górnicze Przemysłu Węglowego w Sosnowcu.

Oddział w Warszawie występuje jako zakład pod nazwą: „Roboty Wiertnicze i Hydrotechniczne”. W 1950 roku zakład przekształcił się w: „Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno – Poszukiwawczych Nr 2. W 1951 roku zmieniona zostaje nazwa na: „Warszawskie Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno – Poszukiwawczych”, a w roku 1956 na: „Warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Górnictwa Węglowego”.
W 1960 roku następuje połączenie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego Górnictwa Węglowego z Przedsiębiorstwem Robót Geologicznych i nowo powstałe przedsiębiorstwo otrzymuje nazwę: „Warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne”.

W 1961 roku zostaje zmieniona nazwa firmy na: „Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie”. W 1976 roku następuje połączenie z Przedsiębiorstwem Hydrogeologicznym w Warszawie, a utworzoną jednostkę przemianowano na: „Zakład Robót Wiertniczych w Warszawie”. W 1982 roku Zakład zyskuje całkowitą samodzielność i przyjmuje nazwę: „Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie”. W wyniku zmian politycznych , w 1989 r. PRWiG zaczęło działać w nowych warunkach rynkowych.

Od 1 stycznia 2009 roku funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie Sp. z o. o. W grudniu 2012r. firma przekształciła się w spółkę akcyjną, by w ostateczności w sierpniu 2013 roku zmienić ostatecznie nazwę na G-DRILLING.


 

Brązowa Odznaka ”Zasłużony Dla Przedsiębiorstwa Geologicznego Warszawa”

Nadawana prawdopodobnie do roku 1975.

Srebrna Odznaka ”Zasłużony Dla Przedsiębiorstwa Geologicznego Warszawa”

Nadawana prawdopodobnie do roku 1975.

Złota Odznaka ”Zasłużony Dla Przedsiębiorstwa Geologicznego Warszawa”

Nadawana prawdopodobnie do roku 1975.

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik ZRW Warszawa”

Nadawana prawdopodobnie w latach 1976 -1981.