Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa w Katowicach

Utworzony 1 stycznia 1951 roku jako Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego.
W roku 1972 zmienia nazwę na Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa i Energetyki, następnie od roku 1976 działa pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy COIG.
W roku 1982  rozpoczyna działalność jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą COIG.
1 czerwca 1994 przekształcone w spółkę skarbu państwa.
Obecnie działa w strukturach grupy kapitałowej WASCO.


 

Odznaka ”Zasłużony Pracownik COIG”

Ustanowiona w roku 1983.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
Pracownik COIG”
Brązowa Odznaka „Zasłużony
Pracownik COIG”
 

Legitymacja brązowej Odznaki „Zasłużony
Pracownik COIG”

Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik COIG”
Legitymacja srebrnej Odznaki „Zasłużony
Pracownik COIG”
 

Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik
COIG”

Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony
Pracownik COIG”