Przedsiębiorstwo Budownictwa Kopalń Rud w Częstochowie

Istniało w latach 1954 – 2003.
Powołane zostało w celu budowy kopalń rud żelaza w okolicach Częstochowy.
Po likwidacji górnictwa częstochowskiego górnictwa rudnego, prowadziło roboty górnicze na rzecz górnośląskich kopalń węgla kamiennego.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik PBKR Częstochowa”