Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego w Katowicach

Utworzone  w roku 1950. Prowadziło roboty budowlano - montażowe dla resortu górnictwa i energetyki.
Realizowane roboty budowlane związane były przede wszystkim z budową nowych, rozbudową lub modernizacją kopalń węgla kamiennego, zakładów górniczych i energetycznych.
Od 16 stycznia 1992 roku po przekształceniu w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa działa pod  nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna.
Obecnie działa w strukturach grupy kapitałowej BIPROMET SA.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PB PW”