Kopalnia "Wujek" w Katowicach

Powstała w roku 1899, eksploatowana od roku 1900 pod nazwą "Oheim".
W roku 1945 zmienia nazwę na obecną. 
1 stycznia 2005 roku połączona z kopalnią "Śląsk" działa w strukturach KHW SA.


  Odznaka "Zasłużony Górnik Kopalni Wujek" Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni
Węgla Kamiennego Wujek"
/wykonanie w emalii/
Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni
Węgla Kamiennego Wujek"
/wykonanie w lakierze/
 
Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Węgla Kamiennego Wujek"
Ustanowiona w roku 1999
na stulecie kopalni.
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni
Węgla Kamiennego Wujek"
Ustanowiona w roku 1999 na
stulecie kopalni.
Wersja dla osób nie będących
pracownikami kopalni "Wujek"
Dyplom Odznaki "Zasłużony Dla
Kopalni Węgla Kamiennego Wujek"
 
Odznaka "Zasłużony Pracownik KWK Wujek"
Nadawana Obecnie.
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Wujek"
Wersja dla osób nie będących
pracownikami KWK "Wujek".
Nadawana obecnie.
Odznaka "Zasłużony działacz NSZZ
Pracowników KWK Wujek"
 
Legitymacja srebrnej Honorowej Odznaki
"Zasłużony Dla ZZG w Polsce
KWK Wujek"
/okładka/
Legitymacja do zaadaptowanej
na potrzeby związku z czasów PRL
Odznaki "Zasłużony Działacz Związku
Zawodowego Górników" w stopniu srebrnym.
Legitymacja srebrnej Honorowej Odznaki
"Zasłużony Dla ZZG w Polsce KWK Wujek"
/wnętrze/
Legitymacja do zaadaptowanej na potrzeby
związku z czasów PRL Odznaki
"Zasłużony Działacz Związku Zawodowego
Górników" w stopniu srebrnym.
Odznaka "Zasłużony ZZG w Polsce KWK Wujek"
  Odznaka "Zasłużony Działacz ZZG
w Polsce KWK Wujek"
Odznaka "Zasłużony NSZZ Solidarność KWK Wujek"
Ustanowiona w roku 2001
z okazji XX - lecie istnienia NSZZ
"Solidarność" KWK "Wujek".
Nadano 25 odznak.
Odznaka "Zasłużony Działacz
Solidarność KWK Wujek"
/brązowa/
 
Legitymacja Odznaki "Zasłużony działacz Solidarności
KWK Wujek"
/okładka/
Wizerunek okładki legitymacji jest
wspólny dla wszystkich trzech stopni.
Legitymacja brązowej Odznaki "Zasłużony
działacz Solidarności KWK Wujek"
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Działacz
Solidarność KWK Wujek"
/srebrna/
  Legitymacja srebrnej Odznaki "Zasłużony działacz
Solidarności KWK Wujek"
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Działacz
Solidarność KWK Wujek"
/złota/
Legitymacja złotej Odznaki
"Zasłużony działacz Solidarności KWK Wujek"
/wnętrze/
 
Odznaka Honorowa na XX - lecie Związku
Zawodowego "Kadra" KWK "Wujek".
Ustanowiona i nadawana w roku 2011.
Odznaka "Zasłużony Dla Klubu HDK
im. Dziewięciu z Wujka przy KWK Wujek"
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla Klubu HDK
im. Dziewięciu z Wujka przy KWK Wujek"
/okładka/
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla Klubu HDK im. Dziewięciu
z Wujka przy KWK Wujek"
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Działacz Zakładowej
Organizacji Młodzieżowej ZSMP KWK Wujek"
Odznaka "Zasłużony Dla PTTK
Górnik KWK Wujek"
  Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek" Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek" Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek"
  Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek" Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek" Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek"
  Odznaka "Zasłużony Dla PTTK Górnik KWK Wujek"
Odznaka jubileuszowa na 100 - lecie
kopalni "Wujek" 1899 - 1999
Strona przednia
Odznaka jubileuszowa na 100 - lecie
kopalni "Wujek" 1899 - 1999
Strona tylna
 
Odznaka jubileuszowa na XX - lecie NSZZ
"Solidarność" KWK "Wujek"
ustanowiona w roku 2001.
Odznaka jubileuszowa na 15 - lecie
Związku Zawodowego Ratowników Górniczych
w Polsce KWK "Wujek"
Ustanowiona w roku 2012.