Kopalnia „Wawel” w Rudzie Śląskiej.

Jako kopalnia „Brandenburg” istnieje przed 1791 rokiem.
Nazwa kopalni zmieniona w 1924 roku na „Bronibor”, a następnie na „Wawel”.
W roku 1931 połączona z kopalnią „Wolfgang”, działa pod nazwą „Wolfgang – Wawel”.
W roku 1936 następuje kolejna zmiana nazwy na „Walenty – Wawel”.
1 stycznia 1971 roku zostaje połączona z kopalnią „Paweł” i otrzymuje nazwę „Wawel”.
W dniu 1 lipca 1995 roku połączona z kopalnią „Pokój”.
Zakończenie eksploatacji 30 września 1996 roku.
Dnia 1 stycznia 1997 roku postawiona w stan likwidacji, ostatecznie zlikwidowana 31 grudnia 1998 roku.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni Wawel”

Data ustanowienia, rozpoczęcia nadawania nieznane. Zakończenie nadawania 30 czerwca 1995 roku. W latach 1982 – 1994 nadano 490 odznak.

Legitymacja „Zasłużonego Pracownika
Kopalni Wawel” rok 1976

Legitymacja „Zasłużonego Pracownika
Kopalni Wawel” rok 1976

 
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni Wawel”

Data ustanowienia, rozpoczęcia nadawania nieznane. Zakończenie nadawania 30 czerwca 1995 roku. W latach 1982 – 1994 nadano 490 odznak.

Legitymacja „Zasłużonego Pracownika
Kopalni Wawel” lata 90
Legitymacja „Zasłużonego Pracownika
Kopalni Wawel” lata 90
 
 

Odznaka "Zasłużony w Rozwoju Ruchu Młodzieżowego
ZSMP KWK Wawel"