Związek Zawodowy Górników w Polsce z siedzibą w Katowicach

Utworzony w roku 1945, działał do roku 1981.


 

Srebrna Odznaka „Zasłużony
Działacz ZZG”

Miniatura srebrnej Odznaka
„Zasłużony Działacz ZZG”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
Działacz ZZG”

Okładka wspólna dla obu stopni Odznaki.

 
 
 

Legitymacja srebrnej Odznaki
„Zasłużony Działacz ZZG ”

Złota Odznaka „Zasłużony
Działacz ZZG”

Miniatura złotej Odznaka
„Zasłużony Działacz ZZG”

 
 

Legitymacja złotej Odznaki
„Zasłużony Działacz ZZG”

Odznaka „Społeczny Inspektor
Pracy Związek Zawodowy
Górników”
/ odznaka funkcyjna /