Kopalnia "Dymitrow" w Bytomiu

Powstała 1 grudnia 1881 roku w wyniku połączenia kilku pól górniczych pod nazwą " Vereinigte Karsten - Centrum Grube".
Zmiana nazwy w roku 1945 na "Centrum".
W lipcu 1950 roku zmienia nazwę na "Dymitrow".
Od lipca 1990 roku wraca do powojennej nazwy "Centrum".


  Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Dymitrow" Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Dymitrow" Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Dymitrow"
  Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Dymitrow" Legitymacja Odznaki "Zasłużony pracownik
Kopalni Dymitrow"
Legitymacja Odznaki "Zasłużony pracownik
Kopalni Dymitrow"
 
  Odznaka "Honorowy Dawca Krwi Kopalnia
Węgla Dymitrow Bytom"
/awers/
Odznaka "Honorowy Dawca Krwi Kopalnia
Węgla Dymitrow Bytom"
/rewers/
Legitymacja medalu
„Honorowy Dawca Krwi
Kopalni Dymitrow”
 
  Legitymacja medalu
„Honorowy Dawca Krwi Kopalni Dymitrow”
Odznaka Honorowa "Za Rozwój PCK Kop.
Dymitrow w Bytomiu"
/awers/
Odznaka Honorowa "Za Rozwój PCK Kop.
Dymitrow w Bytomiu"
/rewers/
 
  Legitymacja odznaki
„Za Zasługi w Rozwoju PCK”
Legitymacja odznaki
„Za Zasługi w Rozwoju PCK”
Odznaka Honorowa "PCK KWK
Dymitrow w Bytomiu"
/awers/
 
  Odznaka Honorowa "PCK KWK
Dymitrow w Bytomiu"
/rewers/
Awers odznaki „Za Rozwój
HDK Kop. Dymitrow w Bytomiu”
Rewers odznaki „Za Rozwój
HDK Kop. Dymitrow w Bytomiu”