Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z siedzibą w Katowicach

Utworzony w roku 1993.


 

Odznaka „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Maszynistów
Wyciągowych Kopalń w Polsce”

Ustanowiona 22 stycznia 1996 roku. Nadawana obecnie.

Dyplom nadania Odznaki „Zasłużony
Dla Związku Zawodowego Maszynistów
Wyciągowych Kopalń w Polsce”