Kopalnia Rud Żelaza „Grodzisko” w Kłobucku

Powstała jako przedsiębiorstwo państwowe w roku 1959.
Składała się z trzech kopalń: „Malice”, „Wręczyca” i „Golce” ( zmieniły nazwę na XX-lecia PRL”).
Kopalnie „Malice” i „Wręczyca” eksploatowały rudę żelaza w latach 1960 – 1982, zaś kopalnia „XX-lecia PRL” w latach 1964 – 1979. Zlikwidowana.


 

Odznaka „Wzorowy Pracownik Kopalni Rudy Żelaza Grodzisko”