Kopalnia "Rozbark" w Bytomiu

Powstała w roku 1863 pod nazwą "Heinitz".
W roku 1945 zmienia nazwę na "Rozbark", połączona z kopalnią "Łagiewniki" w roku 1971.
Postawiona w stan likwidacji w roku 1999, z jednoczesnym wydzieleniem części zakładu jako  Zakład Górniczy "Bytom II". Zakończenie eksploatacji  - 31 lipca 2004 roku.
Postawiona w stan ostatecznej likwidacji 29 grudnia 2004 roku. Zlikwidowana.


 

Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Rozbark"

Ustanowiona w roku 1976.

Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ
Pracowników KWK Rozbark"

Ustanowiona w roku 1997. Nadawana od 4 grudnia 1997 roku.

Odznaka "Zasłużony Działacz Koło
PCK KWK Rozbark"
 
 

Odznaka "Zasłużony HDK Gwarek"