Kopalnia węgla Brunatnego „Bełchatów” w Bełchatowie

Powstała w roku 1975 jako Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie. 
Roboty górnicze rozpoczęto w roku 1977, a w roku 1980 rozpoczęto eksploatację.
Kopalnia pełną zdolność produkcyjną osiągnęła w roku 1988.
Obecnie działa w strukturach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.


 

Odznaka „Zasłużony Dla KWB Bełchatów”

Ustanowiona  05 maja 1988 roku.
Nadawana w latach 1988-1998.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla KWB Bełchatów”

Odznaka „Zasłużony Dla KWB Bełchatów SA”

Ustanowiona 01kwietnia 1999 roku.
Nadawana w latach 1999 - 2011.

 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla KWB Bełchatów SA”

Odznaka „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”

Ustanowiona 10 października 2011 roku. Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”

Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”

Ustanowiona 10 października 2011 roku. Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”
 

Legitymacja Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”

Dyplom nadania Odznaki Honorowej
„Zasłużony Dla Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów”

Odznaka „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Kadra KWB Bełchatów”

Ustanowiona w roku 2009.
Nadawana od roku 2009 do chwili obecnej.

 

Odznaka „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Kadra KWB Bełchatów”

Ustanowiona w roku 2009.
Nadawana od roku 2009 do chwili obecnej.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Kadra KWB Bełchatów”

Ustanowiona w roku 2009.
Nadawana od roku 2009 do chwili obecnej.

Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla ZZZPRC KWB Bełchatów”
 

Legitymacja odznaki Honorowej „Zasłużony Dla ZZPRC KWB Bełchatów”