Kopalnia "Morcinek" w Kaczycach

Rozpoczęcie budowy - rok 1978 pod nazwą "Kaczyce".
Oficjalnie oddana do eksploatacji 4 grudnia 1986 roku już jako "Morcinek".
Zakończenie eksploatacji 31 października 1998 roku. Z dniem 2 listopada 1998 roku postawiona w stan likwidacji, ostatecznie zlikwidowana 29 grudnia 2000 roku.


 
Odznaka "Zasłużony Pracownik kopalni Morcinek"
Odznaka " Zasłużony Dla NSZZ Górników KWK Morcinek 1986"
ustanowiona w roku 1986 i od tego roku wręczana.