Wojskowy Korpus Górniczy

Formacja wojskowej służby zastępczej utworzona w 1949 roku, zlikwidowana w 1959 roku. Służba ta miała charakter pracy przymusowej. Pierwsze Wojskowe Bataliony Pracy  powstały 15 października 1949 roku. Rozkaz nr 008 marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego, z dnia 1 lutego 1951 roku wprowadzał dokładne zasady wcielania do WBP.
Miało być ono prowadzone w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej. Jednak na podstawie specjalnej selekcji, prowadzonej także przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz aktywistów i konfidentów partyjnych, nieprawomyślnych poborowych kierowano do pracy w kopalniach węgla kamiennego, kopalniach rud uranu a także do kamieniołomów. Rok 1955 przyniósł kolejne zmiany, na mocy uchwały Prezydium Rady Ministrów Nr 815 z 15 października 1955 roku utworzono Wojskowy Korpus Górniczy. Zachował on kadrę, strukturę organizacyjną i stany osobowe batalionów pracy.
Od dnia 1 stycznia 1956 roku jednostki podporządkowane Wojskowemu Korpusowi Górniczemu zaczęto nazywać Wojskowymi Batalionami Górniczymi.
Na podstawie Uchwały Prezydium Rady Ministrów nr 529/58 RM z 30 grudnia 1958 roku w sprawie przyspieszenia likwidacji wojsk Korpusu Górniczego, Minister Obrony Narodowej, rozkazem z 20 sierpnia 1959 roku, nakazał rozformować do 30 grudnia 1959 roku Dowództwo Wojskowego Korpusu Górniczego oraz ostatni 6 Wojskowy Batalion Górniczy.


 
 

Odznaka „Żołnierzowi Za Ofiarną pracę w Górnictwie Węglowym”

Niezrealizowany projekt odznaki z roku 1956.

Brązowa Odznaka „Żołnierzowi za Wzorową Służbę i Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym”

Ustanowiona rozkazem Ministra Obrony Narodowej w roku 1956. Nadawana do roku 1959.

Legitymacja Odznaki „Żołnierzowi za Wzorową Służbę i Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym”

 
 
 

Legitymacja brązowej Odznaki „Żołnierzowi za Wzorową Służbę i Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym”

Srebrna  Odznaka „Żołnierzowi za Wzorową Służbę i Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym”

Ustanowiona rozkazem Ministra Obrony Narodowej w roku 1956. Nadawana do roku 1959.

Legitymacja srebrnej Odznaki „Żołnierzowi za Wzorową Służbę i Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym”