Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników z siedzibą w Warszawie

Powstał w roku 1991.
Zarejestrowany 10 kwietnia 1992 roku.
Zrzesza byłych żołnierzy Wojskowego Korpusu Górniczego.


 

Odznaczenie „Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników”.

Ustanowiony w roku 1997. Nadawany obecnie.

Miniatura „Krzyża Związku represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników”

Legitymacja odznaczenia „Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników”

 
 
 

Odznaka jubileuszowa X-lecia ZRPŻG.

Ustanowiona i nadawana w roku 2002.

Legitymacja odznaki jubileuszowej X-Lecia ZRPŻG

Medal jubileuszowy XV-lecia ZRPŻG.

Ustanowiony i nadawany w roku 2007.

 
 
 

Dyplom nadania  medalu jubileuszowego XV-Lecia ZRPŻG

Awers Medalu jubileuszowego XX-lecia ZRPŻG.

Ustanowiony i nadawany w roku 2012.

Rewers Medalu jubileuszowego XX-lecia ZRPŻG.

Ustanowiony i nadawany w roku 2012.

 
 

Dyplom nadania medalu jubileuszowego XX-Lecia ZRPŻG