Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A. w Pile

Przedsiębiorstwo powstało w 1956 roku.
Jest m.in. odkrywcą blisko 100 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze całej Polski, największych w Europie złóż miedzi (Lubińskie Zagłębie Miedziowe 1957-1959), oraz największego w Polsce złoża węgla brunatnego (Bełchatów 1961).
Jest także wykonawcą pierwszych w Polsce wierceń kierunkowych (1973).
Obecnie działa w strukturach EXALO DRILLING SA w składzie grupy kapitałowej PGNiG SA.