Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA” z siedzibą w Katowicach

Związek utworzony w 1993 roku.
 

Odznaka „Zasłużony dla Związku
Zawodowego Przeróbka”

Dyplom nadania odznaki honorowej
„Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Przeróbka”

Odznaka jubileuszowa
na 20 lecie ZZ „Przeróbka”.
Ustanowiona w roku 2013.