Kopalnia "Rymer" w Rybniku

Utworzona w roku 1896 pod nazwą "Johann - Jacob", w roku 1902 zmienia nazwę na "Rӧmer".
Nazwa od roku 1936 - "Rymer".
1 lipca 1995 roku połączona z kopalnią "Chwałowice".
Zakończenie eksploatacji w roku 1998. Postawiona w stan likwidacji w roku 1999, zlikwidowana.


 
Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Rymer"
Ustanowiona 30 marca 1976 roku. Nadawana w latach 1976 - 1985. Nadano 111 odznak.
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Rymer"
Ustanowiona w roku 1986.
Nadawana w latach 1986 - 1989 i 1993 - 1994.
Nadano 168 odznak.
Odznaka "Zasłużony w Obronie Praw Pracowniczych NSZZ Solidarność"
  Odznaka "25 Koła PTTK Szreń KWK Rymer 1965 - 1985 Za Zasługi" Odznaka „Ludzie Dobrej Roboty ZZG KWK Rymer”