Kombinat Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Kraków

Zlikwidowany.


 

Odznaka „Zasłużony Dla KKB KAMBUD”