Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „GLINIK” w Gorlicach

Powstała w roku 1895 jako Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim, obecnej dzielnicy Gorlic.
W latach 1949 – 1962 działa jako Centralne Warsztaty Naftowe, następnie w latach 1962 - 1973  pod nazwą Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK”.
W roku 1973 przyjmuje nazwę Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „GLINIK”.
W latach 1992 – 1997 działa jako samodzielne przedsiębiorstwo FMWiG „GLINIK” S.A.
W roku 1997 następuje podział zakładu na samodzielne podmioty gospodarcze.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik FMSW GLINIK”

Nadawana prawdopodobnie do roku 1972.

Odznaka "Zasłużony Pracownik FMWiG GLINIK"