Kopalnia "Jaworzno" w Jaworznie

Utworzona w roku 1945 przez połączenie kopalń : "Piłsudski", "Jan Kanty" i "Leopold".
W 1947 roku dołączono do niej kopalnię "Sobieski". 1 stycznia 1954 roku wyłączono z niej kopalnię "Jan Kanty" i zmieniono nazwę na "Bierut". 1 kwietnia 1957 roku wyłączono z niej kopalnię "Sobieski".
1 stycznia 1963 roku połączona z kopalnią "Kościuszko" wraca do nazwy "Jaworzno". 
Od 1 stycznia 1973 roku ponownie połączona z kopalnią "Sobieski". Zakończenie wydobycia 1998 rok.
Zlikwidowana w roku 2000. Z części kopalni ( Dawna kopalnia "Sobieski") utworzono Zakład Górniczy "Sobieski" działający obecnie w strukturach spółki  Tauron - Wydobycie SA.


 
Odznaka "Zasłużony w Rozwoju Kopalni Jaworzno"
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Jaworzno"
/brązowa/

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
Odznaka "Zasłużony
Dla KWK Jaworzno"
/brązowa - miniatura/

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
 
  Legitymacja brązowej Odznaki
"Zasłużony Dla Kopalni Jaworzno"
Legitymacja brązowej Odznaki
"Zasłużony Dla Kopalni Jaworzno"
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Jaworzno"
/srebrna/

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
 
 
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Jaworzno"
/srebrna - miniatura/

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
Legitymacja srebrnej Odznaki
"Zasłużony Dla Kopalni Jaworzno"
Legitymacja srebrnej Odznaki
"Zasłużony Dla Kopalni Jaworzno"
 
 
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Jaworzno"
/złota

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Jaworzno"
/złota - miniatura/

Ustanowiona w roku 1997.
Nadawana do roku 2000.
Legitymacja złotej Odznaki
"Zasłużony Dla Kopalni Jaworzno"
/okładka/
 
  Legitymacja złotej Odznaki "Zasłużony
Dla Kopalni Jaworzno"
/wnętrze/
Odznaka " Zasłużony dla Związku NSZZ
Pracowników Kopalni Jaworzno"
Odznaka "Zasłużony Dla ZZG w Polsce
KWK Jaworzno"