Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach

Budowę zakładu rozpoczęto w roku 1938, rozpoczynając drążenie dwóch szybów K-I i K-II. Kopalnia w roku 1945 zatopiona, prace nad odwodnieniem rozpoczęto w roku 1948, a zakończono w roku 1953.
W międzyczasie, 1 stycznia 1950 roku , reaktywowano Zakład Górniczy „Konrad”.
 W czerwcu 1953 roku rozpoczęto wydobycie rudy miedzi.
W roku 1960 połączone z Zakładem Górniczym „Lubichów”, uruchomionym w roku 1956. 30 grudnia 1968 roku decyzją Ministra przemysłu Ciężkiego włączone w struktury KGHM.
W roku 1987 postawione w stan likwidacji, definitywnie zakończyły eksploatację rud miedzi w roku 1989.
Obecnie na obszarze górniczym ZG „Konrad” działa Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”.
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Z.G. Konrad”