Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków

Przedsiębiorstwo utworzone w roku 1946.
Od czerwca 1998 roku spółka funkcjonuje jako niezależna jednostka wchodząca w skład grupy kapitałowej PGNiG SA.