Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku

Utworzony w roku 1946.


 

Srebrna Odznaka honorowa SITG ROW

Ustanowiona w roku 1969. Nadawana od roku 1971.

Dyplom nadania srebrnej Odznaki  honorowej SITG ROW.

Złota Odznaka honorowa SITG ROW

Ustanowiona w roku 1969. Nadawana od roku 1971.

 
 
 

Dyplom nadania złotej Srebrnej Odznaki  honorowej SITG ROW.

Srebrna Odznaka honorowa SITG ROP

Dyplom nadania srebrnej Odznaki  honorowej SITG ROP.

 
 

Złota Odznaka honorowa SITG ROP

Dyplom nadania złotej Srebrnej Odznaki  honorowej SITG ROP.