Honorowe Odznaki Górnicze

      Witam Państwa na stronie poświęconej górniczym odznakom honorowym.

      Nazywam się Konrad Krupa, jestem od wielu lat zawodowo związany z górnictwem węgla kamiennego. Od kilkunastu lat kolekcjonuję odznaki górnicze. Pierwotnie mój zbiór obejmował wszystko co było związane z górnictwem. Stopniowo rosło we mnie przekonanie, że koniecznym jest ograniczenie zakresu zbioru. Postanowiłem że poświęcę go odznakom honorowym, stanowiącym wyraz wyróżnienia dla osób związanych zawodowo z branżą górniczą. Poza tym, pomijając  aspekt wyróżnienia, odznaki te są z reguły po prostu ciekawsze. Bogata jest  ich różnorodność, poczynając od odznak państwowych poprzez zakładowe, związków zawodowych, klubów  Honorowych Dawców Krwi, aż po nieco zapomniane już  obecnie, odznaki związane ze współzawodnictwem pracy. Każda z nich ma swoją historię, każda niesie ze sobą kawałek dziejów ludzi i zakładu,  z którymi  była związana.  Niektóre z nich stanowią jedne z nielicznych pamiątek po nieistniejących już zakładach związanych z górnictwem.
      Gdy w końcówce lat 80-tych zamknięto wiele przedsiębiorstw branży górniczej, wraz z nimi zlikwidowane zostały  archiwa. Razem z ich likwidacją odeszły w niepamięć  informacje dotyczące odznak honorowych. Dla części z nich udało mi się je odtworzyć, korzystając z wydawanych monografii poświęconych dziejom zakładów, kronik zakładowych lub wspomnień osób związanych z nimi zawodowo. Niestety, część z nich pozostanie niema.
      Moja kolekcja  obejmuje odznaki związane ze wszystkimi gałęziami górnictwa. Od górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, przez górnictwo rudne, siarkowe i solne po górnictwo nafty i gazu. Znalazły w niej swoje miejsce również pamiątki zakładów zaplecza górniczego, bez których trudno sobie wyobrazić  funkcjonowanie kopalń . Znajdują się w niej także odznaki stowarzyszeń górniczych, jednostek ratownictwa górniczego oraz związane z Korpusem Żołnierzy Górników. Oprócz samych odznak zawiera również związane z nimi dokumenty, takie jak legitymacje, dyplomy nadania, projekty i wiele innych.
      Za pierwsze odznaki honorowe można uznać „Odznakę za długoletnią pracę w górnictwie” z roku 1954 oraz odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Górnik PRL” ustanowioną w roku 1955. Odznaki zakładowe „Zasłużonych …” to lata późniejsze, pierwsze z nich zaczęto nadawać w połowie lat 60-tych. Lata 70-te i 80-te to rozkwit tej formy nagradzania, praktycznie każdy aspekt działalności zawodowej lub społecznej doczekał się swojej pamiątki  falerystycznej.  Na początku lat 90-tych, po krótkim zastoju, powrócono  do tej formy honorowania osób zasłużonych. Kryteria, którymi obwarowane są nadania w chwili obecnej, wydają się być  jednak znacznie bardziej rygorystyczne niż kiedyś. Niektóre z odznak nadawane są obecnie w ilości nie przekraczającej kilka sztuk rocznie.

      Jeśli w Państwa posiadaniu jest odznaka, legitymacja lub dyplom których nie ma w moim zbiorze proszę o podzielenie się tą informacją ze mną. Pomoże to ocalić od zapomnienia jeszcze jeden mały kawałek historii górnictwa.

Zapraszam Państwa do obejrzenia mojego zbioru.